Firmy Warszawa

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Firmy Warszawa, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie , jaką się interesujecie.

finansowe porady

 • Selekcja
 • Akcje
 • Fransching
 • Innowacje
 • Handel detaliczny
 • Leasing
 • Pośrednicy
 • Towar
 • kserokopiarki xero
 • Marketing Mix

   

  Jeśli opracowując strategię produktu przyjmujemy, że w świadomości odbiorców formować będziemy jego image (opinię, wyobrażenie, obraz), jako dobra specjalnego, elitarnego, to zgodnie z tym założeniem muszą być zaprojektowane zarówno cechy samego produktu, jak i pozostałe składniki marketing mix: reklama (tekst, slogan itp., pomysł plastyczny, wybór środków przekazu reklamy), nazwa kojarząca się z wysoką jakością, luksusem, ekskluzywne punkty sprzedaży.

  Powiada się, że siłę i doskonałość każdego marketing mix określa jego najsłabszy punkt. Odmiennie jednak niż w procesie produkcyjnym, efektywność każdego z elementów marketingu zależna jest w znacznej mierze od czynników zewnętrznych.

  Marketing mix skoordynowany i dostosowany do określonej sytuacji rynkowej może okazać się nie dostosowany i źle dobrany w innej. Wprowadzenie nowego produktu na rynek przez konkurenta czy też zastosowanie przez niego nowej taktyki reklamowej, innych środków promocji sprzedaży lub innej niż dotąd polityki cenowej, istotne zmiany struktury kanałów dystrybucji lub innych bodźców marketingowych (marże, rabaty) stosowanych przez producentów wobec pośredników to czynniki, które stwarzają dla naszej firmy nową sytuację i wymagają zmiany jej dotychczasowego marketing mix.

  Konieczne jest więc nie tylko wewnętrzne skoordynowanie kompozycji elementów marketingu, ale również elastyczne jego adaptowanie do bieżących i przewidywanych zmian marketing mix realizowanego przez konkurentów. Kompozycja elementów marketingowych firmy musi być także dostosowana do wszystkich zmian czynników społecznoekonomicznych istotnych dla produkcji i dystrybucji danego towaru. 

  Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

  Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.