Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Agencja badań marketingowych

 

Instytucje (firmy usługowe prowadzące) badania marketingowe na zlecenie i na użytek firm produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz innych zleceniodawców (np. agend rządowych). Zróżnicowana jest wielkość tych agencji i zakres świadczonych przez nie usług badawczych. Są agencje specjalizujące się w pewnych usługach badawczych, np. w badaniach ankietowych wśród konsumentów, w badaniach sprzedaży w supermarketach lub oddziaływania kolorów na decyzje nabywcze konsumentów. Są też agencje, które wykonują na zlecenie klientów bardzo szeroki zestaw badań: wśród konsumentów, w sieci handlowej, na użytek reklamy itp. Dzięki specjalizacji, doświadczeniu i dysponowaniu odpowiednimi narzędziami badawczymi (panelami konsumentów i sklepów, sieciami ankieterów, urządzeniami technicznymi do badań psychologicznych itp.) agencje mogą prowadzić badania marketingowe szybciej i lepiej, a najczęściej również taniej niż zleceniodawcy takich badań. Agent to Firma lub osoba fizyczna, która ma mniej lub bardziej formalne uprawnienia do działalności na rzecz mocodawcy (zleceniodawcy), jeżeli ten nie chce jej prowadzić sam (np. samodzielna dystrybucja nie jest dla niego opłacalna) lub jeżeli nie ma dostatecznego rozeznania rynku lokalnego. Z pośrednictwa agentów korzystają często eksporterzy we wczesnej fazie wchodzenia na nowy rynek zagraniczny. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.