Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Asortyment

 

Zestaw dóbr i usług produkowanych i oferowanych przez jednostkę gospodarczą. Asortyment tworzy się najczęściej według kryterium podobieństwa surowcowego lub technicznego albo podobieństwa potrzeb odbiorców. Asortyment, jako celowy zestaw towarów, daje większy utarg niż suma utargów ze sprzedaży tych samych produktów sprzedawanych osobno. Efekt taki można uzyskać dodając produkty komplementarne do dotychczasowego asortymentu i oferując go na tym samym rynku bez ponoszenia istotniejszych, dodatkowych nakładów. Asortyment towarowy może być dobierany tak, by sezonowe wahania popytu na jedne jego składniki (produkty) były rekompensowane wahaniami w przeciwnych kierunkach popytu na inne składniki, co stabilizuje poziom produkcji i sprzedaży oraz rozmiary zasobów zaangażowanych w te rodzaje działalności. Asortyment produkcji może być również kształtowany tak, by obejmował produkty będące na różnych etapach cyklu życia rynkowego, a więc m.in. o różnej rentowności dla producenta. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.