Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Audit

 

Audit, coraz popularniejsze — choć obce — słowo, oznacza przegląd i ocenę realizacji określonej funkcji lub dziedziny działalności firmy. Audit marketingowy pomóc ma kierownictwu określić miejsce firmy w otoczeniu, w którym ona działa. Audit ma dać podstawę do sformułowania odpowiedzi na pytanie: „gdzie jest firma obecnie", po to by następnie możliwe było określenie: „dokąd firma chce zmierzać" oraz: „w jaki sposób firma powinna użyć swych zasobów, by cel ten osiągnąć". Potrzeba auditu marketingowego intensyfikuje się zwłaszcza wtedy, gdy w działalności firmy pojawiają się problemy: spada sprzedaż lub marże albo sprzedaż i marże jednocześnie, zmniejsza się udział firmy w rynku itp. W takich sytuacjach kierownictwo firmy podejmuje z reguły różne działania zaradcze, np. wprowadza na rynek nowe produkty, a inne z rynku wycofuje, obniża ceny i koszty. Te środki zaradcze nie są jednak często efektywne, jeśli problemy firmy są bardziej fundamentalne, np. konieczne jest wejście na nowe rynki, zdobycie nowych segmentów odbiorców lub zmiana strategii marketingowej w związku ze zmianą strategii działania konkurencji. Właśnie audit ma na celu zgromadzenie i analizę informacji i danych z otoczenia firmy jako najważniejszy warunek identyfikacji problemów firmy i podjęcia działań służących ich rozwiązaniu. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.