Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Bezrobocie koniunkturalne

 

Bezrobocie koniunkturalne towarzyszy wahaniom cyklicznym w gospodarce rynkowej. W okresie recesji lub kryzysu gospodarczego ten rodzaj bezrobocia gwałtownie rośnie, zaś w okresie ożywienia spada i może zupełnie zniknąć w szczytowym okresie koniunktury. Liczba bezrobotnych jest z tego powodu płynna. Bezrobocie koniunkturalne obejmuje przede wszystkim mniej wykwalifikowanych pracowników, którzy pierwsi tracą pracę i ostatni ją otrzymują. Formy bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego uznawane są przez ekonomistów neoklasycznych, natomiast bezrobocie koniunkturalne, spowodowane wahaniami w popycie globalnym, wiąże się z teorią Keynesa. Pod koniec lat sześćdziesiątych amerykański ekonomista Milton Friedman sformułował teorię naturalnej stopy bezrobocia, która obejmuje bezrobocie frykcyjne i strukturalne. Ten rodzaj bezrobocia będzie zawsze występował w gospodarce rynkowej, nawet w okresie jej najwyższego wzrostu dochodu narodowego i najwyższego stanu zatrudnienia. Wysoka stopa bezrobocia naturalnego np. w USA wynika z dużego odsetka ludności poszukującej lepszej pracy. Wzrasta również - w miarę upływu czasu - udział młodzieży oraz ludności kolorowej w ogólnej liczbie zawodowo czynnych, wykazujący wyższy stopień zmienności zatrudnienia niż pozostałe grupy pracowników. Powoduje to, że naturalna stopa bezrobocia, ustalona pierwotnie na 3-4%, szacowana jest obecnie w USA na około 4-5% zasobów siły roboczej. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.