Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Chęć sprzedaży

 

Na prawo od środkowej kolumny zawierającej różne proponowane ceny wpisuje się ilości wynikające z chęci sprzedaży, poczynając od najwyższej i kończąc na najniższej proponowanej przez sprzedawcę cenie. Po sporządzeniu takiego zestawienia makler-specjalista poszukuje na tym arkuszu takiego wiersza, w którym ilości skumulowanego popytu (chęci nabycia) i skumulowanej podaży (chęci sprzedaży) akcji danej firmy wykazują stosunkowo najmniejszą rozbieżność. Jest to stan najbardziej zbliżony do równowagi popytu i podaży. Wówczas odczytuje się, przy jakim poziomie ceny można dokonać największego obrotu kupna i sprzedaży. Tak ustalony kurs trzeba porównać z kursem poprzedniej sesji giełdowej i określić skalę odchyleń, która na giełdzie warszawskiej nie może przekroczyć ± 10%. Jeśli w obrębie ustalonej ceny nie można osiągnąć pełnej równowagi między popytem i podażą, wówczas w celu zrównoważenia rynku makler-specjalista może ogłosić dogrywkę. Polega ona na zaproszeniu uczestników giełdy (przedstawicieli domów maklerskich) do złożenia dodatkowych ofert kupna lub sprzedaży akcji już po ustalonym (znanym) kursie dnia, mieszczącym się w przedziale dopuszczalnych odchyleń. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.