Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Deficyt

 

W wielu krajach rosnący deficyt budżetowy może być spowodowane tym, że państwo, spełniając funkcję gwaranta bezpieczeństwa socjalnego, finansuje znaczną część konsumpcji mniej zamożnych grup społecznych. Deficyty budżetowe wynikają także ze sposobu uchwalania budżetu w systemie parlamentarnej demokracji. W parlamentach reprezentowane są różne siły społeczne i polityczne zainteresowane z jednej strony w obniżaniu stopy podatkowej, z drugiej zaś w zwiększaniu wydatków na określone cele. Opozycja parlamentarna z jednej strony z reguły krytykuje rząd za wysokie podatki, które zniechęcają przedsiębiorców do zwiększania produkcji i do inwestycji, z drugiej zaś wskazuje na ogromne, nie zaspokojone potrzeby społeczne w sferze oświaty, nauki, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego itp. W zrównoważeniu dochodów z wydatkami, poza rządem, praktycznie nikt nie jest zainteresowany. Również rząd w projekcie budżetowym wykazuje wiele przesadnego optymizmu w szacowaniu dochodów budżetowych. Nierzadko zdarza się, że budżet w momencie uchwalenia wygląda na względnie zrównoważony, ale w trakcie realizacji szybko ujawnia się jego deficyt, gdyż zaplanowane wydatki (przyznane różnym instytucjom środki) są zwykle wykonywane, natomiast zaplanowane dochody z bardzo różnych przyczyn nie wpływają do budżetu ani we właściwym terminie, ani w oczekiwanych rozmiarach. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.