Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Dodatkowe wydatki

 

Dodatkowy wydatek z tytułu dokonanej dewaluacji wynosi w tym przypadku 0,48 mld zł. Dlatego dewaluacja pogłębia deficyt budżetowy i może zmusić rząd do zwiększenia długu publicznego i tym samym kosztów jego obsługi. Te różnorodne skutki powodują, że bank centralny musi bardzo ostrożnie rozważać decyzję o dewaluacji waluty krajowej i konsultować ją z rządem. Nie wystarczy stwierdzić, że trzeba dewaluować walutę i poprawić w ten sposób bilans płatniczy kraju, skoro równocześnie wzrośnie inflacja i koszty utrzymania oraz pogłębi się deficyt w budżecie państwa. Przed podjęciem decyzji o dewaluacji trzeba obliczyć szacunkowe korzyści i straty oraz decydować się na dewaluację w takim tempie, aby korzyści przeważały nad możliwymi stratami. Rewaluacja wywołuje dokładnie odwrotne skutki niż dewaluacja. Powstaje wówczas pytanie: dlaczego niektóre kraje decydują się na rewaluację swojej waluty, skoro pogarsza ona opłacalność eksportu i tym samym pogarsza sytuację w bilansie płatniczym kraju? Rewaluacja jest w świecie zjawiskiem wyjątkowo rzadkim. Dokonywały jej w przeszłości jedynie kraje bardzo bogate, wysoko uprzemysłowione, które od dłuższego okresu miały dodatni bilans płatniczy i duże, nagromadzone rezerwy dewizowe. Dalsze utrzymywanie dużej nadwyżki eksportu nad importem stwarzało wówczas dla kraju niebezpieczeństwo zwiększenia inflacji. Bank centralny, skupując rosnący strumień dewiz, wypuszczał dodatkowy strumień pieniądza krajowego do obiegu, który uruchamiał mechanizmy inflacyjne. Rewaluacja, zmniejszając opłacalność eksportu i zwiększając opłacalność importu, hamuje te niekorzystne tendencje i wpływa na obniżenie nadmiernego stanu rezerw dewizowych. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.