Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Duża ilość czynników wpływających na płacę

 

Napływowi robotnicy, żyjący w nędzy we własnym kraju, przyjmują pracę na każdych warunkach i podejmują się prac brudnych oraz niebezpiecznych, których nie chcą przyjąć robotnicy żyjący w danym kraju. Istnieje więc duża gama różnorodnych czynników wpływających na zróżnicowanie płac. W wyniku tego kształtuje się swoista piramida płac zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w całej gospodarce narodowej. U podstaw tej piramidy znajduje się z reguły największa liczba pracowników o najniższych płacach. W miarę zbliżania się do wierzchołka piramidy liczba pracowników o coraz wyższym poziomie płac wyraźnie maleje. Wynika to stąd, że w każdym przedsiębiorstwie jest większe zapotrzebowanie na pracę wykonawczą niż na pracę kierowniczą, na pracę prostszą niż na pracę złożoną, na pracę uciążliwą i niebezpieczną niż na pracę wygodną i bezpieczną. Badania struktury płac wykazują, że stopień zróżnicowania między płacą najniższą a płacą przeciętną w przedsiębiorstwie jest stosunkowo niewielki. Znacznie większe różnice płac występują w górnej skali między płacą przeciętną a płacą najwyższą, jaką zawsze otrzymuje dyrektor przedsiębiorstwa, główny inżynier, główny księgowy itp. Jeśli płaca najniższa w Polsce w 1995 r. wynosiła 270 zł brutto miesięcznie, to wynagrodzenie dyrektorów, prezesów itp. mogło osiągać sumę 10 000 zł miesięcznie, a nawet więcej3. Trudno jest ustalić z góry dopuszczalne granice rozpiętości płac, gdyż nie można dokładnie wymierzyć różnic w stopniu kwalifikacji, odpowiedzialności, uciążliwości, zagrożenia itp. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.