Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Dystrybucja

 

Jeden z elementów -» marketing mix. Działania polegające na pokonywaniu przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic między sferą produkcji i importu a sferą ostatecznego odbiorcy, głównie konsumenta. Zadaniem systemu dystrybucji jest dostarczenie odbiorcom przez kanały dystrybucji pożądanych przez nich produktów w odpowiadającym im miejscu, czasie i po odpowiedniej cenie. Najważniejsze czynności i funkcje, które składają się na działalność dystrybucyjną, to magazynowanie i gospodarowanie zapasami, wybór i korzystanie z kanałów dystrybucji, organizowanie dostaw do detalistów, realizacja zamówień, transport towarów, utrzymywanie kontaktów z odbiorcami, kredytowanie dystrybucji. Dystrybucja może być intensywna, jeżeli produkt oferowany jest w maksymalnej liczbie punktów sprzedaży (głównie produkty częstego zakupu), selektywna, jeżeli producent celowo korzysta z ograniczonej liczby pośredników (głównie produkty problemowe, wybieralne) oraz ekskluzywna (wyłączna), jeżeli producent powierza dystrybucję swojego wyrobu jednemu pośrednikowi z prawem wyłączności na danym rynku (produkty specjalne, luksusowe). Dystrybucja może być bezpośrednia, jeżeli producent sam, na własny koszt i ryzyko, realizuje wszystkie działania dystrybucyjne, i pośrednia, jeżeli korzysta on z pośredników handlowych. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.