Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Działalność inwestycyjna

 

Działalność inwestycyjna jest wprawdzie ograniczona, ale nigdy tak nie jest, aby inwestycje spadły do zera. Pewne inwestycje długofalowe, jak budowa elektrowni, linii kolejowych, mostów, linii wysokiego napięcia itp., są niezbędne gospodarce i niezależne od stanu bieżącej koniunktury. Utrzymują się również wydatki publiczne finansowane z budżetu państwa i budżetów władz lokalnych. To wszystko razem wzięte wyznacza dolny poziom aktywności gospodarczej i utrzymywanie się gospodarki w ciągu kilku miesięcy w fazie depresji gospodarczej. W tym czasie gospodarka funkcjonuje na zwolnionych obrotach i dalej ani inwestycje, ani dochód narodowy, ani zatrudnienie nie wykazują tendencji malejącej. Przejście w fazę ożywienia. W końcowej fazie depresji gospodarczej silniejsi przedsiębiorcy, którzy przetrwali kryzys, wykorzystują okres niepomyślnej koniunktury i dokonują stopniowo renowacji, czyli odnowienia kapitału. Wycofują wiele przestarzałych maszyn i urządzeń produkcyjnych wyeksploatowanych w poprzedniej fazie ożywienia oraz wysokiej koniunktury i zgłaszają popyt na bardziej nowoczesne maszyny, umożliwiające im wzrost wydajności pracy i obniżkę kosztów wytwarzania, a także poprawę jakości wytwarzanych wyrobów. Ten fakt, że w większości przedsiębiorstw dokonuje się masowe odtworzenie (renowacja) zużytych części aparatu produkcyjnego, powoduje, że rośnie coraz szybciej popyt na dobra inwestycyjne, który przenosi się na produkcję surowców oraz produkcję dóbr konsumpcyjnych. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.