Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Faza kryzysu

 

Zmniejszanie się zysków przedsiębiorstw wywołuje dość gwałtowną reakcję na giełdzie papierów wartościowych. Chcąc uniknąć straty, sprzedaje się posiadane akcje i wobec ogromnej nadwyżki podaży nad popytem na nie kurs akcji zaczyna gwałtownie spadać. Przedsiębiorcy odbierają to jako barometr zwiastujący koniec wysokiej koniunktury i nadejście trudnego okresu. Ten stan szerzącego się pesymizmu wpływa na tak znaczne skurczenie działalności inwestycyjnej, iż wprowadza to całą gospodarkę w fazę załamania wzrostu gospodarczego. Faza kryzysu jest kontynuacją procesów rozpoczętych w fazie załamania gospodarczego. Kurczą się wydatki inwestycyjne, spada produkcja, rośnie bezrobocie, maleje stopień wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych. Spadkowi produkcji dóbr inwestycyjnych oraz zmniejszonym wydatkom konsumpcyjnym towarzyszy również spadek produkcji dóbr konsumpcyjnych. Na ogół występuje taka prawidłowość, że produkcja dóbr inwestycyjnych spada szybciej niż produkcja dóbr konsumpcyjnych, zaś najgłębszy spadek produkcji występuje w przemyśle wydobywczym. W okresie kryzysu zamyka się wiele kopalni, tysiące małych i średnich przedsiębiorstw bankrutuje i w ten sposób zmniejszają się ogólne zdolności produkcyjne gospodarki narodowej. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.