Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Ilość dóbr

 

Ilość dóbr i usług zaoferowanych na danym rynku do sprzedaży nazywamy podażą. Stronę podaży tworzą producenci i sprzedawcy. Relacje pomiędzy popytem a podażą reguluj e cena. Cena jest to wartość towaru wyrażona w jednostkach pieniężnych. Już w XIX wieku ekonomiści sformułowali dwa aktualne do dziś prawa rządzące zachowaniem nabywców i sprzedawców: prawo popytu i prawo podaży. Zgodnie z prawem popytu im wyższa jest cena danego produktu, tym mniejsze są ilości dokonywanych zakupów, natomiast niższym cenom towarzyszy wzrost wielkości popytu. Prawo podaży mówi o tym, że im wyższa jest cena rynkowa produktu, tym większe jego ilości są oferowane do sprzedaży. Sprzedawcy są bowiem zainteresowani sprzedażą jak największej ilości tych produktów, gdyż przynosi im to większy zysk. Strony transakcji rynkowych charakteryzują się sprzecznymi interesami. Godzenie tych interesów następuje dzięki funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego. Mechanizm rynkowy doprowadza do wyrównania się podaży i popytu przy pomocy cen równowagi, czyli takich, przy których nabywcy są gotowi kupować produkty, a sprzedawcy -je sprzedawać. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.