Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Inflacja kosztowna

 

Inflacja kosztowa wynika ze wzrostu cen surowców i materiałów, energii i paliwa, a także ze wzrostu płac powodującego wzrost kosztów osobowych na jednostkę produkcji. Na przykład około 4-krotny wzrost cen ropy naftowej, wymuszony przez międzynarodowy kartel OPEC5 w latach 1973-1974, spowodował szok cenowy, który szybko przeniósł się na inne produkty i wywołał recesję gospodarczą, czyli spadek podaży wielu dóbr. W rezultacie stopa inflacji wzrosła np. w USA z 3,2% w latach 1960-1973 do 9,4% w latach 1973-1981, zaś w Wielkiej Brytanii w analogicznym okresie ceny wzrosły z 5,1 do 15,4%. Inflacja kosztowa może być spowodowana dużym nieurodzajem w rolnictwie i wynikającym stąd znacznym wzrostem cen surowców rolniczych i artykułów żywnościowych. Przy tych samych nakładach rolnicy zbierają mniejsze plony, czyli koszty produkcji rolniczej rosną. Jednocześnie zmniejsza się podaż produktów rolnych w stosunku do popytu, co sprzyja wzrostowi cen artykułów żywnościowych. Często odpowiedzialność za inflacyjny wzrost cen przerzuca się na związki zawodowe, które wymuszają wzrost płac pieniężnych. Nie każdy jednak wzrost płac musi prowadzić do inflacji. Inflacyjny wzrost cen następuje wówczas, gdy płace pieniężne na zatrudnionego rosną szybciej niż rośnie wartość produkcji w cenach rynkowych lub gdy płace realne rosną szybciej niż rośnie wydajność pracy mierzona wartością produkcji w cenach stałych.  Dobre tanie niszczarki

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.