Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Inflacja popytowa

 

Przy inflacji popytowej chodzi głównie o hamowanie wzrostu wydatków budżetowych zasilających sferę budżetową nadmierną ilością pieniądza, a nie o ograniczanie absolutnego ich poziomu. Drastyczne cięcia w wydatkach budżetowych mogą wprawdzie działać antyinflacyjnie, ale stwarzają groźbę doprowadzenia do recesji i powiększenia bezrobocia. Dlatego ta metoda absolutnego zmniejszania wydatków budżetowych nie jest specjalnie zalecana i może być usprawiedliwiona jedynie w przypadku rozkręcającej się hiperinflacji. Rosnący deficyt budżetowy w wartościach bezwzględnych powinien być finansowany pieniądzem znajdującym się już w obiegu i ściągniętym przez skarb państwa bądź w drodze sprzedaży obligacji skarbowych, bądź też zaciągniętym kredytem w bankach komercyjnych. Rosnące koszty obsługi długu publicznego i długu zagranicznego mogą stanowić przyczynę tak znacznego deficytu budżetu państwa, że rząd będzie zmuszony zaciągać coraz większy kredyt w banku centralnym w drodze sprzedaży obligacji. Jeśli bank centralny ulegnie naciskowi rządu i będzie nabywał te obligacje, wówczas może to doprowadzić do nadmiernej emisji pieniądza krajowego zasilającego obieg pieniężny i zniweczyć w ten sposób wysiłki tłumienia inflacji czynione na innych odcinkach. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.