Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Inwestorzy

 

Inwestor bierny na dłuższy okres lokuje swoje kapitały w wybranych przez siebie papierach wartościowych i rzadko dokonuje ich wymiany na inne. Zadowala się spodziewanym procentem, dywidendą, a przede wszystkim premią, jaką może uzyskać dzięki ewentualnemu wzrostowi wartości bieżącej nabytych papierów wartościowych. Wyżej ceni on sobie bezpieczeństwo lokat niż ryzykowne i czasochłonne działania polegające na częstych zmianach jednych lokat na inne. Inwestor czynny bardzo aktywnie uczestniczy w zakupach i sprzedaży papierów wartościowych w celu wykorzystania zmiennej koniunktury na rynkach papierów wartościowych i osiągnięcia w ten sposób najwyższego zysku w stosunku do zainwestowanego kapitału. Kupuje on papiery wartościowe, gdy jest przekonany, że ich ceny rynkowe są niższe od rzeczywistej wartości i ulegną zwyżce w krótkim okresie, i sprzedaje te z nich, których ceny - jego zdaniem - osiągnęły najwyższy, możliwy poziom i grozi im w najbliższym okresie spadek. Inwestor czynny interesuje się głównie transakcjami spekulacyjnymi i skłonny jest angażować swoje kapitały w papiery wartościowe o wysokim stopniu ryzyka. Stąd zainteresowanie inwestora czynnego sytuacją finansową firm, których akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie, jest znacznie większe niż inwestora biernego. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.