Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Istota marketingu

 

Pojęcie marketing pochodzi od angielskiego słowa „market", oznaczającego rynek. Marketing pojawił się w rezultacie rozległych przemian społeczno-gospodarczych jako reakcja przedsiębiorstw na zmiany zachodzące na rynku. Jest pojęciem ściśle związanym z gospodarką rynkową i ma charakter długotrwałego procesu (a nie jednorazowego przedsięwzięcia). Marketing jest nie tylko zbiorem praktycznych działań polegających na stosowaniu odpowiednich metod i technik. Jest on przede wszystkim sposobem myślenia o rynku i przedsiębiorstwie, o jego roli i zadaniach zapewniających przetrwanie i rozwój. Marketing to koncepcja działania przydatna dla wszystkich podmiotów. Powinny ją stosować: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, których działalność motywowana jest chęcią osiągnięcia zysku, instytucje nie nastawione na zysk (non profit), realizujące inne cele niż osiąganie zysku, np. zdobycie władzy (partie polityczne), nabór uczniów (szkoły), upowszechnienie kultury (instytucje kulturalne), pomoc potrzebującym (Czerwony Krzyż). Wychodzi się przy tym z założenia, że podstawą sukcesu każdego podmiotu jest satysfakcja nabywców. Klient nabywając produkt, kupuje tak naprawdę korzyści z nim związane, oceniając je poprzez analizę cech i zalet. Celem przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie klientów przez zapewnienie im satysfakcji z nabywanych produktów.  kursy forex online www.szkolenia-forexyestrader.pl/szkolenia-forex-online-na-wideo

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.