Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Kapitał prywatny w Azji i Aryce

 

Kapitał prywatny ze względu na wysoką kapitałochłonność i niską opłacalność nie wykazuje dużego zainteresowania inwestycjami w tych dziedzinach. Rozwój infrastruktury jest z reguły finansowany ze środków publicznych. Tworzy ona materialne przesłanki do startu w kierunku przemysłowego rozwoju. Również czynniki socjokulturowe mogą krępować rozwój i utrwalać zacofanie gospodarcze. Przekonania religijne wywierają istotny wpływ na wysoką stopę urodzeń, na stopień wykształcenia i produkty wizację kobiet oraz mogą stwarzać niechętny stosunek do nowoczesnej przedsiębiorczości. Różnice plemienne, kastowe i językowe utrudniają wzajemną współpracę, ograniczają możliwości powszechnej edukacji i prowadzenia wspólnego szkolenia zawodowego. Wszystko to razem wzięte powoduje, że kraje słabo rozwinięte (poza tzw. krajami naftowymi, eksportującymi znaczne ilości ropy naftowej) znajdują się już od dłuższego czasu w pułapce „błędnego koła". Prymitywne metody produkcji i niski poziom kwalifikacji pracy powodują niską wydajność pracy, niski dochód narodowy na jednego mieszkańca, a stąd i niską nadwyżkę ekonomiczną, ograniczone możliwości oszczędzania, małą zdolność eksportową kraju i tym samym brak środków na finansowanie działalności inwestycyjnej, decydującej przecież o rozwoju gospodarczym kraju. W ten sposób koło niemożności rozwoju zamyka się, a rozszerza się skala ubóstwa. Nie bardzo wiadomo, w jaki sposób przerwać ów zaklęty krąg ubóstwa, opierając się jedynie na własnych możliwościach rozwojowych. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.