Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Kartele

 

Szczególnie szkodliwą formą monopolu w przeszłości były kartele. Kartelem nazywamy zmowę, /wiązek lub porozumienie między kilkoma wielkimi producentami zawarte w celu opanowania rynku zbytu, dzielenia się rozmiarami produkcji i wspólnego ustalania ceny monopolowej oraz osiągnięcia na tej podstawie maksymalnego zysku. Za naruszenie umowy kartelowej jego uczestnicy płacili kary do wspólnej kasy kartelu. Przed wojną w Polsce w 1938 r. było zarejestrowanych 271 karteli w najważniejszych dziedzinach produkcji, w tym 171 karteli krajowych i 100 karteli międzynarodowych. Ze względu na wyjątkową szkodliwość karteli większość krajów po II wojnie światowej prawnie zakazała ich organizowania. W Polsce także nie można tworzyć oficjalnie karteli, chociaż nie należy wykluczyć tzw. nieformalnego funkcjonowania porozumień zapewniających utrzymanie monopolistycznej pozycji na rynku. Takie praktyki monopolistyczne są jednak ścigane przez Urząd Antymonopolowy. We współczesnej gospodarce rynkowej rozpowszechnioną formą jest konkurencja oligopolistyczna. Wynika stąd ogólny wniosek, że oligopolistom nie zawsze się opłaci podnosić cenę, jak też nie zawsze się opłaci ją obniżać. Wśród oligopolistów istnieje zazwyczaj jedna wielka firma, która spełnia funkcję lidera cenowego. Taka firma ustala cenę na dostatecznie opłacalnym poziomie, a inne firmy oligopolistyczne z tej samej branży dostosowują się do tej ceny. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.