Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Kasa w banku

 

Środki własne banków (tzw. kapitały zakładowe powiększane o nie rozdzielone nadwyżki zysków) stanowią na ogół niewielką część w stosunku do środków obcych. Kształtują się one w granicach 3-10% ogółu środków finansowych banków. Wysokość środków własnych może być podstawą zaufania klientów i w ten sposób zachęcać do zwiększania różnych wkładów terminowych. O rozmiarach działalności banków komercyjnych decyduje jednak stały dopływ środków obcych. Przy udzielaniu kredytu bank bierze pod uwagę ocenę zdolności kredytowej i odpowiedzialności majątkowej klienta na podstawie analizy składników bilansu. Przy większych kredytach inwestycyjnych może on żądać bliższego wglądu w obroty i rentowność przedsiębiorstwa, a nawet domagać się udziału w jego władzach. Możli we jest także żądanie zapisu hipotecznego lub zastawu papierów wartościowych. Oprócz przyznawania kredytów, banki komercyjne lokują część swoich pieniędzy w papierach wartościowych3 oraz zajmują się dyskontowaniem weksli. Banki komercyjne wykonują także wiele czynności pośredniczących. Na zlecenie klientów kupują lub sprzedają akcje i obligacje, administrują kapitałami pieniężnymi należącymi do instytucji społecznych, fundacji, uniwersytetów itp. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.