Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Korzyści zewnętrzne

 

Korzyści zewnętrzne występują wówczas, gdy zyski jednego producenta oddziałują pozytywnie na działalność innego producenta. Może to wyrażać się w określonych efektach finansowych lub technologicznych. Są one związane z komplementarnością rozwoju różnych dziedzin przemysłu i innych działów gospodarki narodowej. Rozwijanie infrastruktury technicznej przez państwo jest także stwarzaniem korzyści zewnętrznych dla prywatnego kapitału. Brak korzyści zewnętrznych zmniejsza skłonność do inwestowania prywatnego kapitału i tym samym opóźnia rozwój gospodarczy kraju. W tych warunkach słabo rozwinięta klasa średnia i przedsiębiorczość prywatna nie wykazują wystarczającej siły i zdolności do przerwania „błędnego koła" zacofania i ubóstwa kraju. Nie ma więc uniwersalnej recepty na sposób szybkiego przezwyciężenia zacofania. Po II wojnie światowej wiele krajów Trzeciego Świata podjęło różnorodne wysiłki zmierzające do wejścia na drogę długofalowego i nowoczesnego rozwoju. Mimo iż dokonały one na pewnych odcinkach postępu, większości nie udało się zmniejszyć dystansu dzielącego je od krajów wysoko rozwiniętych. Udało się jedynie tym, które zdołały stworzyć zachęcające warunki polityczne i gospodarcze do napływu, i to na dużą skalę, obcego kapitału. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.