Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Kredyty

 

W razie potrzeby ograniczenia możliwości kredytowych banków komercyjnych bank centralny może podnieść stopę rezerw obowiązkowych np. do 30%, blokując w ten sposób sumę 60 mld zł i pozostawiając bankom komercyjnym swobodę działania jedynie w granicach 140 mld zł. Tę metodę regulacji dopływu lub odpływu pieniądza kredytowego w obiegu banki centralne zaczęły stosować dopiero po II wojnie światowej. W latach wcześniejszych możliwość tworzenia rezerwy pieniężnej w banku centralnym miała charakter dobrowolny. Wówczas bank centralny nie miał tak dużego wpływu na politykę kredytową i tym samym na działalność inwestycyjną w kraju. Drugim, ważnym instrumentem regulacyjnym jest stopa dyskontowa. Jest to stopa procentowa, jaką ustala bank centralny przy udzielaniu kredytów bankom komercyjnym. Kredyty te przybierają różną formę. Można je ogólnie nazwać kredytem refinansowym, gdyż wspomaga on finansowo banki komercyjne. Na przykład w sytuacji zagrożenia płynności finansowej jakiegoś banku komercyjnego i utraty zaufania do jego wypłacalności bądź też w razie zwiększonej potrzeby kredytowej bank komercyjny może zwrócić się do banku centralnego o udzielenie mu kredytu refinansowego. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.