Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Liberalni ekonomiści

 

Ekonomiści o orientacji liberalnej kładą główny nacisk na samoczynne działanie mechanizmu rynkowego w rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Uważają, że stopniowo coraz większa część osiąganych zysków i gromadzonych oszczędności będzie inwestowana w różne dziedziny przemysłu przetwórczego i usług. Wraz z tym zmieniać się będą obyczaje społeczno-kulturowe, metody rządzenia i zarządzania, powstaną nowe instytucje ekonomiczne, co spowoduje, że w ciągu kilkudziesięciu lat, na wzór wysoko rozwiniętych krajów świata, kraje rozwijające się będą mogły osiągnąć wysoki stopień dojrzałości i wejść w fazę samo stymulującego się wzrostu gospodarczego, limitowanego jedynie ograniczeniami rynkowymi i dostępnością surowców. Inni podkreślają, że ta droga rozwoju ma szansę powodzenia jedynie w tych krajach, które dysponują poważnymi zasobami surowców cieszących się dużym popytem na rynkach międzynarodowych. Dotyczy to w szczególności krajów naftowych, których wpływy dewizowe z eksportu ropy mogą być wykorzystywane na finansowanie rozwoju infrastruktury technicznej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości prywatnej. Pozostałym krajom słabo rozwiniętym będzie niezwykle trudno naśladować historyczną drogę rozwoju, po której przeszły dzisiejsze kraje wysoko rozwinięte. Zewnętrzne i wewnętrzne możliwości akumulacyjne tych krajów są znacznie bardziej ograniczone i mała jest gotowość tych społeczeństw do poświęceń w imię rozwoju gospodarczego. Wszelkie zaś próby wymuszenia oszczędności z niskiego poziomu dochodu za pomocą podatków bezpośrednich i pośrednich mogą rodzić opór społeczny i działać destabilizująco na sytuację polityczną kraju.  Tu znajdziesz urząd celny Ashford. Zobacz teraz

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.