Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Marketing w Polsce

 

W Polsce koncepcja marketingowa nabrała znaczenia dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wcześniej mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której duża liczba kupujących przewyższała faktyczną ofertę rynkową. Producenci nie byli zatem zainteresowani podejmowaniem działań związanych z rozpoznawaniem potrzeb nabywców - wszystkie wyprodukowane przez nich produkty znajdowały natychmiastowy zbyt. Zainteresowanie przedsiębiorstw ograniczało się jedynie do pozyskiwania surowców, urządzeń i wykwalifikowanych pracowników umożliwiających podejmowanie procesów produkcyjnych. Ze względu na dominację własności państwowej nad prywatną brak było w praktyce konkurencji. Nie istniały zatem żadne przesłanki stosowania działalności marketingowej. Nie oznacza to oczywiście, że samo pojęcie marketingu było pojęciem nieznanym. Jego znajomość ograniczała się jedynie do firm działających na rynkach zagranicznych (głównie przedsiębiorstw handlu zagranicznego) - oferta rynkowa była na nich bogata, a o klienta trzeba było zabiegać. Wymuszało to posługiwanie się narzędziami marketingu na wzór firm zachodnich. Sytuacja ta zmieniła się zasadniczo na początku lat dziewięćdziesiątych. Reformy polityczne i gospodarcze spowodowały zmianę struktury własności przedsiębiorstw w Polsce, pojawienie się na naszym rynku firm zagranicznych i, co za tym idzie, wzrost konkurencji. W ślad za tym zmieniła się sytuacja na rynku - systematycznie poprawiało się zaopatrzenie sklepów, zwiększała się różnorodność towarów. Dość szybko okazało się, że liczba produktów oferowanych na rynku jest większa od zapotrzebowania zgłaszanego przez nabywców. Zrodziły się zatem warunki wymagające stosowania nowych zasad działania na rynku - działania zgodnego z zasadami marketingu. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.