Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Możliwości oddziaływania banku centralnego na gospodarkę

 

Spróbujmy obecnie krótko podsumować oddziaływanie banku centralnego na realne procesy w gospodarce narodowej. Wiemy już, jakimi narzędziami ekonomicznymi dysponuje bank centralny. Może on je wykorzystywać do prowadzenia zarówno miękkiej, jak i mniej lub bardziej twardej polityki pieniężnej. Miękka polityka wyraża się w zwiększonej podaży pieniądza w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne do ożywienia gospodarki, zwiększenia skłonności do inwestowania i wzrostu zatrudnienia. Zwiększony dopływ pieniądza do obiegu nie powinien jednak podsycać dalszego wzrostu cen i nakręcać inflacji. W tym celu bank centralny może: obniżyć wskaźnik rezerw obowiązkowych w bankach komercyjnych i w ten sposób zwiększyć ich możliwości kredytowe, zwiększyć kwotę udzielanych kredytów refinansowych bankom komercyjnym przy odpowiednio obniżonej stopie dyskontowej, zakupywać papiery wartościowe (głównie krótkoterminowe bony bankowe i skarbowe) na otwartym rynku kapitałowym po atrakcyjnej cenie dla ich posiadaczy i w ten sposób zwiększać podaż pieniądza u różnych podmiotów gospodarczych. Kierownictwo banku centralnego musi mieć dobre rozeznanie w sytuacji gospodarczej kraju i zdawać sobie sprawę ze stopnia skuteczności działań na wymienionych odcinkach. Nadmierny liberalizm na jakimkolwiek odcinku polityki pieniężnej łatwo może przyczynić się do rozkręcenia mechanizmu inflacji. Ze strony banków komercyjnych może wystąpić presja na przesadne liberalizowanie ograniczeń stosowanych przez bank centralny.  Zobacz nasze propozycje - majówka !

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.