Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Obligacje

 

Emitentem obligacji może być nie tylko skarb państwa (Ministerstwo Finansów), ale także samorządy terytorialne i większe przedsiębiorstwa państwowe lub prywatne. Emitent zobowiązany jest do spłaty w określonym terminie wyszczególnionej kwoty wraz z należnymi odsetkami. Obligacje mogą mieć dłuższy lub krótszy termin płatności (np. trzymiesięczny, roczny, trzyletni, pięcioletni). Są to aktywa pierwszego stopnia płynności, gdyż łatwo je spieniężyć i dlatego są chętnie nabywane. W Polsce skarb państwa emituje systematycznie serie obligacji z rocznym i trzyletnim terminem wykupu od daty emisji. Odsetki od obligacji jednorocznych wypłacane są łącznie ze zwrotem pożyczki. Stopę odsetek ustala się w wysokości rocznego wskaźnika wzrostu cen rynkowych, liczonego o dwa miesiące wcześniej niż data wykupu obligacji. Tak ustaloną stopę procentową powiększa się o 5 punktów procentowych. Dzięki temu odsetki uzyskane przez posiadacza obligacji pokrywają skutki wzrostu cen, czyli utraty wartości pieniądza, i przynoszą pewne realne korzyści. Załóżmy dla przykładu, że nominalna wartość obligacji z terminem wykupu l marca 1995 r. wynosiła 100 zł. GUS ustalił, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych od 2 stycznia 1994 r. do 2 stycznia 1995 r. wzrosły o 25%. Przy wykupie obligacji 2 marca 1995 r. jej posiadacz otrzyma odsetki według stopy wynoszącej 30% (czyli 25 + 5). Obligacja zostanie wykupiona za łączną sumę 130 zł. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.