Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Okres ograniczeń podaży

 

W okresach dużych ograniczeń podaży i gwałtownego wzrostu cen nawet wysoko rozwinięte kraje wprowadzają przejściowo system kartkowy, który umożliwia nabycie minimalnej ilości podstawowych dóbr konsumpcyjnych po tzw. cenach urzędowych. System kartkowy istniał w czasie II wojny światowej np. w Niemczech, Anglii, Polsce i wielu innych krajach uczestniczących w wojnie. Wzrost globalnego popytu w warunkach pokojowych może, ale nie zawsze musi prowadzić do wzrostu cen. Wszystko zależy od stopnia wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych. Jeśli istnieją duże nie wykorzystane rezerwy produkcyjne, wówczas -jak wyjaśnia to teoria Keynesa - wzrostowi popytu towarzyszy wzrost produkcji, a nie wzrost cen. Dopiero gdy w gospodarce pojawiają się różnego rodzaju „wąskie gardła", gdy występują bariery i ograniczenia utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wzrost produkcji, wówczas rosnący popyt globalny przyczynia się do wzrostu cen. Można powiedzieć, że im wyższy jest stopień wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych, tym większa jest możliwość wzrostu cen w wyniku wzrostu różnych składników globalnego popytu. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.