Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Otwarty rynek

 

Istota polityki otwartego rynku polega na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny na otwartym rynku giełdowym, zwanym aukcją, w celu zwiększenia lub zmniejszenia podaży pieniądza w obiegu. W operacjach aukcyjnych biorą udział banki komercyjne, instytucje ubezpieczeniowe i osoby prywatne dysponujące większym zasobem pieniądza, które pragną zarobić na krótkookresowym handlu papierami wartościowymi. Przedmiotem tych operacji są zazwyczaj krótkoterminowe (np. trzymiesięczne) obligacje skarbu państwa (nazywane czasem wekslami skarbowymi), a znacznie rzadziej obligacje państwowe o dłuższych terminach płatności oraz krótkoterminowe bony banku centralnego. Wymienione papiery wartościowe sprzedawane są na rynku otwartym metodą dyskonta. Polega to na tym, że od nominalnej wartości potrąca się kwoty należnych odsetek za okres do dnia ich płatności, zaś w dniu płatności ich nabywca uzyskuje nominalną wartość figurującą na danym papierze wartościowym. Na przykład nominalna wartość bonu skarbowego wynosi 10 min nowych złotych, zaś zdyskontowana suma nabycia tego bonu wynosi 9,5 min zł. Ich nabywca zarobi np. w ciągu trzech miesięcy 0,5 min zł. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.