Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Pieniądz światowy

 

Pieniądz może również pełnić funkcję pieniądza światowego poza granicami określonego kraju. Państwo musi wówczas gwarantować jego wymienialność zewnętrzną po kursie ustalonym na głównych giełdach światowych. Owa wymienialność nie musi być gwarantowana złotem, lecz posiadanymi rezerwami walut obcych lub posiadanym majątkiem narodowym i aktywnością gospodarczą kraju budzącą zaufanie za granicą. W sumie możemy powiedzieć, że pieniądz papierowy jest pieniądzem symbolicznym, czyli znakiem wartości. Jego faktyczna wartość równa się wartości kawałka zadrukowanego papieru. Jego umowna wartość wynika z faktu, że państwo nadaje mu status prawnego środka płatniczego, obowiązującego w danym kraju. Jego siła nabywcza jest zmienna w zależności od tempa wzrostu przeciętnego poziomu cen. Grupa M j charakteryzuje się najwyższym stopniem płynności i związana jest z pieniądzem gromadzonym na bieżące potrzeby dokonywania zakupów, zawierania transakcji, uczestnictwa w grze na giełdzie papierów wartościowych, tworzenia rezerwy na nieprzewidziane okoliczności itp. Przez pojęcie „płynność" rozumiemy szybkość dostępu i możliwość użycia pieniądza w każdej chwili przez gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo lub bank. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.