Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Podatek pośredni

 

Zapewnia on szybki i systematyczny napływ dochodów do budżetu bez czekania aż wyprodukowany rower zostanie ostatecznie sprzedany nabywcy. Ma on również istotną przewagę nad podatkiem bezpośrednim, gdyż nie zależy od stopnia rentowności przedsiębiorstwa oraz czasu sporządzania bilansu i rachunku strat i zysków. Z tych zasadniczych względów obserwujemy w świecie wyraźną tendencję do zmniejszania stopy podatku dochodowego przedsiębiorstw, a zwiększania wpływów do budżetu w formie podatków pośrednich. Gdyby nie występował podatek pośredni, wówczas rosnące wydatki budżetowe wymagałyby ustalenia bardzo wysokiej stopy opodatkowania zysków przedsiębiorców oraz indywidualnych dochodów ludności. Badania wykazują, że wzrost stopy opodatkowania dochodów ma swoje granice. Jeśli wychodzimy z niskiej stopy opodatkowania zysków, np. 20%, to zwiększenie tej stopy nie musi spowodować spadku dochodu narodowego. Wówczas wpływy do budżetu z tytułu wyższej stopy podatkowej wzrosną. Gdy stopa podatkowa osiągnie np. 40% od zysków brutto, to dalsze jej podnoszenie może spowodować bankructwo wielu słabszych przedsiębiorstw lub formalne wyrejestrowanie zakładu i prowadzenie nielegalnej działalności w tzw. szarej strefie nie płacącej podatków. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.