Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Polityka fiskalna

 

Polityka fiskalna, zwana inaczej polityką skarbową, obejmuje wszystkie posunięcia rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych w celu dokonania redystrybucji znacznej części dochodu narodowego z punktu widzenia ogólnych potrzeb społecznych i gospodarczych kraju. Polityka fiskalna jest czasem niesłusznie utożsamiana z polityką podatkową. Polityka podatkowa jest jedynie częścią polityki fiskalnej. Drugą jej częścią jest polityka wydatkowania dochodów budżetowych na różne konkurencyjne cele. Projekt budżetu (zwany preliminarzem) jest opracowywany przez Ministerstwo Finansów i zatwierdzany przez rząd. Następnie jest on dokładnie dyskutowany i ostatecznie zatwierdzany przez parlament (w Polsce przez Sejm). Dyskusja nad budżetem (czyli nad finansami państwa) jest w każdym demokratycznym kraju najważniejszą debatą parlamentarną, gdyż ujawniają się tam różne interesy i różne koncepcje polityki gospodarczej. Po uwzględnieniu i przegłosowaniu wszystkich zgłoszonych poprawek zatwierdzony przez parlament budżet jest obowiązującą ustawą. Rząd nie może wówczas samowolnie zmieniać ani zasad opodatkowania, ani ustalonych proporcji rozdziału środków finansowych pod groźbą odpowiedzialności konstytucyjnej premiera rządu i ministra finansów. Jeśli w ciągu roku zachodzą ważne wydarzenia gospodarcze lub polityczne wymagające zmiany ustaleń przyjętych w zatwierdzonym budżecie, wówczas możliwa jest nowelizacja budżetu na mocy nowej uchwały parlamentu. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.