Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Pomoc dla bezrobotnych

 

Zorganizowana pomoc dla bezrobotnych jest wielkim osiągnięciem kapitalizmu po II wojnie światowej i występuje głównie w krajach wysoko uprzemysłowionych. W krajach gospodarczo zacofanych brak jest tej pomocy lub występuje ona w niewielkich wymiarach. Inaczej wyglądał problem bezrobocia w Polsce i na Węgrzech, gdy kraje te funkcjonowały na zasadach gospodarki komunistycznej, a następnie przeszły do gospodarki rynkowej. Oficjalnie w żadnym kraju komunistycznym nie istniało rejestrowane bezrobocie. Nie było trudności ze znalezieniem pracy, chociaż wynagrodzenie za pracę było stosunkowo niskie. Dominowały płace w granicach skromnie liczonego minimum konsumpcji. Wszystkie kraje komunistyczne stosowały politykę pełnego, ale nieracjonalnego zatrudnienia. We wszystkich przedsiębiorstwach występowało zjawisko nadmiernego zatrudnienia. Ekonomiści nazywali to ukrytym bezrobociem. Zatrudnieni pracownicy nie byli w pełni produkcyjnie wykorzystani. Dlatego po przestawieniu gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę rynkową w 1990 r. bezrobocie zaczęło szybko rosnąć. Upadały przedsiębiorstwa i państwowe gospodarstwa rolne niezdolne do dalszego rozwoju, zaś w przedsiębiorstwach prywatyzowanych zwalniano wszystkich zbędnych pracowników. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.