Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Popyt globalny

 

Rosnący popyt globalny powoduje, że ceny zaczynają rosnąć szybciej od wzrostu kosztów produkcji, co przyczynia się do zwiększania zysków. Nagromadzone środki pieniężne w bankach komercyjnych szukają swoich klientów, nawet po obniżonej stopie procentowej. Tańsze kredyty zachęcają przedsiębiorców do zwiększania wydatków inwestycyjnych. Rodząca się atmosfera optymizmu przenosi się na rynek papierów wartościowych, a co za tym idzie rosną kursy akcji i obligacji. W ten sposób narasta ożywienie, obejmując coraz to nowe dziedziny życia gospodarczego. Po 2-3 latach rozwijającego się ożywienia gospodarka wchodzi w fazę szczytowej koniunktury, w której tempo wzrostu zostaje zahamowane. Ta faza może również trwać około roku lub dwóch, a nawet trzech lat. Stopniowo narastają nowe sprzeczności i napięcia gospodarcze, które - wcześniej czy później - kładą kres ekspansji inwestycyjnej i uruchamiają mechanizmy przejściowego załamania gospodarczego. Jeśli załamanie jest niewielkie i względnie krótkotrwałe, nazywa się recesją gospodarczą. Gdy spadek dochodu narodowego jest znaczny, a bezrobocie duże, nazywa się kryzysem gospodarczym. Okres międzywojenny charakteryzował się występowaniem głębokich kryzysów, z których najgłębszy i najostrzejszy obejmował lata 1929-1933. Po II wojnie światowej zjawisko cykliczności uległo znacznemu osłabieniu. Nie występowały już kryzysy gospodarcze, natomiast pojawiły się recesje gospodarcze charakteryzujące się okresowym zahamowaniem wzrostu, a nawet niewielkim spadkiem dochodu narodowego. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.