Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Przedsiębiorstwa samorządowe

 

W celu ochrony interesów pracowniczych w pewnych dziedzinach produkcji tworzone są przedsiębiorstwa samorządowe, które mogą przybierać formę akcjonariatu pracowniczego. Akcjonariat pracowniczy powstaje w wyniku sprzedaży majątku przedsiębiorstwa pracownikom w nim zatrudnionym. Ten typ przedsiębiorstw zaczął powstawać w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych i stanowił formę samoobrony pracowników przed zamknięciem przedsiębiorstwa i utratą pracy. Samorządowa forma przedsiębiorstwa wzbudza duże zainteresowanie pracowników w byłych krajach postkomunistycznych i traktowana jest najczęściej jako forma samoobrony przed prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych zagrażającą interesom pracowników. Samorząd pracowniczy w sposób demokratyczny (jeden członek - jeden głos) wybiera zarząd firmy i radę pracowniczą oraz decyduje o podziale osiągniętego zysku pomiędzy cele rozwojowe przedsiębiorstwa i konsumpcyjne potrzeby pracowników. Niebezpieczeństwo silnej presji na wzrost płac kosztem długofalowych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa powoduje, że przedsiębiorstwo samorządowe jest traktowane przez wielu ekonomistów jako forma mniej efektywna niż przedsiębiorstwa prywatne. Ich popularność wśród pracowników wynika stąd, iż zaspokajają one potrzebę współuczestnictwa pracownika we wszystkich istotnych sprawach przedsiębiorstwa oraz kładą znacznie większy nacisk na zaspokojenie socjalnych potrzeb swoich członków niż jest to możliwe w przedsiębiorstwie prywatnym. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.