Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Realizacja planu marketingowego

 

W krajach rozwiniętych większość firm opracowuje w różnej formie i realizuje plany marketingowe. Firmy mniejsze i o nie/różnicowanej działalności stosują najczęściej mniej sformalizowane procedury planistyczne, ponieważ ścisłe kierownictwo tych firm na ogół lepiej zna sytuację i funkcjonowanie firmy niż ich podwładni, a także dlatego, że niewielkie zróżnicowanie działalności firmy umożliwia bezpośrednią kontrolę nad głównymi czynnikami jej sukcesu. W takich sytuacjach na przykład określenie celów marketingowych firmy nie zawsze następuje formalnie, na piśmie, choć planowanie marketingowe obejmuje wszystkie wymienione fazy. W odróżnieniu od firm małych, w firmach dużych, które najczęściej cechuje zróżnicowana działalność, ścisłe kierownictwo nie dysponuje wiedzą o stanie i funkcjonowaniu swojej firmy wystarczającą do samodzielnego planowania marketingowego. W firmach dużych planowaniem marketingowym zajmują się więc odpowiednie zespoły pracownicze, co wymaga jednak formalizacji procedur planistycznych. Badania prowadzone w krajach rozwiniętych wykazują, że firmy, które stosują bardziej usystematyzowane i sformalizowane procedury planowania marketingowego osiągają większą rentowność i stabilność działania w długich okresach, a ich działalność rynkowa podlega mniejszym wahaniom i zakłóceniom długookresowym i bieżącym. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.