Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Rewaluacje

 

Rewaluacje po II wojnie światowej wystąpiły jedynie w Niemczech i Japonii, gdyż oba kraje miały zbyt dużą nadwyżkę eksportu nad importem i duże, nagromadzone rezerwy dewizowe. Dochodzimy w ten sposób do ogólnego wniosku, że dewaluacja, podobnie jak rewaluacja, jest mechanizmem korygującym większe odchylenia od stanu równowagi w bilansie płatniczym. Oficjalna zmiana kursu wymiennego walut dokonywana jest przez bank centralny w przypadku stosowania polityki kursów stałych. Stałe kursy wprowadzone zostały w 1946 r. w tych krajach, które na mocy porozumienia zawartego na międzynarodowej konferencji w Bretton Woods (USA) wprowadziły zewnętrzną wymienialność walut krajowych i zobowiązały się utrzymać ustalony kurs przez dłuższy okres, a zmieniać go jedynie za zgodą utworzonego wówczas Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Powszechny system kursów stałych dało się utrzymać w świecie przez ponad 25 lat. Od początku lat siedemdziesiątych kraje stosujące zewnętrzną wymienialność waluty przeszły za przykładem USA na kurs płynny. W wielu innych krajach, w których wymienialność ma charakter wewnętrzny, prowadzona jest nadal polityka względnie stałego kursu, dewaluowanego okresowo przez bank centralny w zależności od stopnia deficytu bilansu płatniczego. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.