Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Rolnictwo w krajach słabo rozwiniętych

 

Głównym środkiem produkcji w krajach słabo rozwiniętych jest ziemia. Większość najbardziej urodzajnej ziemi jest skupiona w rękach arystokracji feudalnej. Pozostałe obszary mniej urodzajnej gleby znajdują się w rękach milionów drobnych właścicieli i dzierżawców, którzy uprawiają ją w sposób prymitywny przy maksymalnym wykorzystaniu wszystkich zdolnych do pracy członków rodziny. Jest to w przeważającej większości gospodarka naturalna, w ograniczonym stopniu powiązana z rynkiem. Nie tworzy ona chłonnego rynku na artykuły przemysłowe i równocześnie nie stwarza dużej nadwyżki ekonomicznej do finansowania dalszego rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. Struktura zatrudnienia charakteryzuje się dominującym udziałem zatrudnienia w rolnictwie (w granicach 65-75%), znacznie mniejszym udziałem w usługach (w granicach 12-20%) i relatywnie najmniejszym w przemyśle. W tym ostatnim dziale udział zatrudnienia może .wykazywać znaczną rozpiętość od 6% w Bangladeszu do 15% w Chinach i 16% w Pakistanie. Cechą charakterystyczną krajów słabo rozwiniętych jest niski poziom rozwoju infrastruktury lub jej brak. Infrastruktura obejmuje drogi, linie kolejowe, mosty, porty lotnicze, system usług telefonicznych i telegraficznych, urządzenia kanalizacyjne, linie wysokiego napięcia, budownictwo, szkoły, szpitale itp. Istnienie tej infrastruktury jest warunkiem rozwoju przemysłowego kraju.  Upadłość konsumencka zobacz tutaj oraz upadłość transgraniczna

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.