Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Rozwój cywilizacji a ekonomia

 

Wynalazek elektryczności i szybki rozwój transportu kolejowego w drugiej połowie XIX w. przyczyniły się do głębokich zmian w strukturze produkcji przemysłowej. Pojawiły się nowe produkty i nowe usługi, które coraz lepiej potrafiły zaspokoić ludzkie potrzeby. Odkrycie nowych źródeł energii atomowej w połowie XX w. oraz rozwój elektroniki spowodowały jakościowy przewrót w technologii wytwarzania, w systemie łączności, komunikacji i organizacji pracy, co zapoczątkowało drugą rewolucję przemysłową w świecie i stało się silnym impulsem do rozwoju nauk oraz wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego uprzemysłowionych krajów. Po II wojnie światowej zaczęły szybko rozwijać się międzynarodowe korporacje, spółki typu joint ventures itp., które - dysponując olbrzymimi kapitałami - wywierają znaczący wpływ na postęp techniczny, wymianę międzynarodową, przepływ kapitałów i zysków z kraju do kraju i w rezultacie na przebieg koniunktury światowej. Pod wpływem głębokich zmian w strukturze gospodarczej i politycznej świata po II wojnie światowej znacznie wzrosła rola różnych instytucji państwowych oraz całego systemu finansowego, które wywarły bardzo korzystny wpływ na znacznie wyższą dynamikę wzrostu gospodarczego, stan zatrudnienia i zabezpieczenie socjalne uboższej części społeczeństwa. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.