Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Rynek

 

Uniwersalną cechą gospodarki rynkowej jest to, że ceny kształtują się pod wpływem ekonomicznego prawa popytu i podaży. Mechanizm tego prawa wyraża się w tym, że stosunek popytu do podaży wpływa na cenę, z kolei cena oddziałuje na popyt i reguluje podaż. W wyniku działania tego prawa kształtuje się racjonalna struktura produkcji, dokonuje się odpowiednia alokacja środków, czyli lokowanie ich tam, gdzie zapewnią one największy zysk. Mówimy na tej podstawie, że samoczynnie działający mechanizm rynkowy jest najbardziej elastycznym, ekonomicznie najtańszym, najbardziej efektywnym mechanizmem alokacyjnym i równoważącym, jaki można sobie wyobrazić. Wszelkie próby zastąpienia mechanizmu rynkowego centralnym planowaniem zakończyły się totalnym niepowodzeniem we wszystkich krajach Środkowej i Wschodniej Europy oraz niektórych krajach Azji. W gospodarce centralnie planowanej ceny ustalał administracyjnie organ centralny. Ceny te przez długi okres nie były zmieniane. Na wiele produktów (głównie surowców i dóbr inwestycyjnych) świadomie ustalono ceny planowo-deficytowe, czyli poniżej kosztów własnych produkcji. Do takich cen budżet państwa musiał dopłacać, aby pokryć straty przedsiębiorstwa. Im większa była produkcja, tym wyższa była strata i tym większe musiały być dotacje (dopłaty wyrównawcze). Przedsiębiorstwa nie były zainteresowane obniżaniem kosztów produkcji. O rozmiarach i strukturze asortymentowej produkcji nie decydował popyt na rynku, lecz plan odgórnie narzucony przedsiębiorstwom w formie obowiązujących nakazów. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.