Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Rynek GPW

 

Rynek papierów wartościowych obejmuje przede wszystkim obrót obligacjami i akcjami, które umożliwiają emitentowi gromadzenie kapitałów wykorzystywanych na określony cel w dłuższym okresie. W tym rozdziale zajmiemy się rynkiem papierów wartościowych, natomiast rynek kredytowy wiąże się z działalnością banków i funkcjonowaniem rynku pieniężnego oraz działalnością inwestycyjną przedsiębiorców. Wymaga to wyjaśnienia wielu dodatkowych zagadnień, dlatego przesuwamy tę problematykę do rozdziału o pieniądzu, rynku pieniężnym i bankowości. Funkcje organizacyjne spełniają banki, które ułatwiają emisję nowych papierów wartościowych, oraz maklerzy i firmy maklerskie pośredniczące w operacjach kupna i sprzedaży. Emitent wypuszcza do sprzedaży papiery wartościowe w celu uzyskania kapitału pożyczkowego lub kapitału udziałowego. Kapitał pożyczkowy powstaje przy sprzedaży obligacji państwowych i jest wykorzystywany do finansowania deficytu budżetowego. Kapitał udziałowy powstaje w wyniku sprzedaży akcji. Nabywcy akcji stają się udziałowcami, czyli współwłaścicielami majątku danego przedsiębiorstwa w stopniu określonym przez aktualną wartość nabytych akcji. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.