Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Rynek globalny

 

Pojęcie rynku globalnego (ogólnoświatowego) związane jest z nowoczesnymi koncepcjami działania tzw. firm globalnych, operujących na całym świecie. Wspomniana już relacja pomiędzy popytem a podażą, pokazująca rynkową dominację jednego z podmiotów rynku, pozwala wyróżnić rynek sprzedawcy i rynek nabywcy. Rynek sprzedawcy występuję w sytuacji, gdy dostawcy dyktuj ą warunki handlowe (tzn. popyt jest większy niż podaż). Odwrotna sytuacja (podaż jest większa niż popyt) stawia w uprzywilejowanej pozycji nabywców - mogą oni dowolnie wybierać produkty spośród wielu dostępnych na rynku. Mówimy wtedy o rynku nabywcy. Duże znaczenie ma podział rynku według kryterium przedmiotu wymiany. Rynek finansowy obejmuje rynki pieniężne, kapitałowe i walutowe. Na rynku tym przedmiotem obrotu mogą być produkty bankowe, np. lokaty terminowe, akcje spółek i obligacje, waluty innych krajów i inne środki płatnicze. Specyficznym rynkiem jest rynek pracy, na którym przedmiotem obrotu jest praca. Popyt reprezentują na nim pracodawcy (przedsiębiorstwa), podaż - pracobiorcy (indywidualne osoby), ceną zaś jest wynagrodzenie za pracę. Najbardziej interesujący z punktu widzenia marketingu, jest rynek dóbr i usług. Klasyfikowanie rynku dóbr i usług wymaga rozróżnienia pojęć dobro i usługa. Dobro jest to materialna rzecz służąca do zaspokajania ludzkich potrzeb. Pod pojęciem usługi rozumie się niewymierną i subiektywnie ocenianą przez nabywców korzyść oferowaną do sprzedaży. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.