Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Sposoby hamowania inflacji

 

Dotychczasowa analiza musi prowadzić do wniosku, że nie ma jednoznacznej i powszechnie akceptowanej odpowiedzi na pytanie, jak zwalczać inflację. Zależy to w dużym stopniu od trafnego rozpoznania przyczyn inflacji, a także od warunków danego kraju, poziomu rozwoju i struktury gospodarki narodowej, które mogą bardzo utrudniać hamowanie inflacji i tworzyć bardziej długotrwałe podstawy jej istnienia. Jak wynika z poprzedniej analizy, przyczyny wzrostu cen są bardzo różnorodne, stąd i różnorodne są metody walki z inflacją. Rozpatrując kolejno: kosztowe, popytowe i pieniężne czynniki wzrostu cen, można ogólnie powiedzieć, że: Przy inflacji kosztowej nie mamy zbyt dużego wpływu na wzrost cen towarów importowanych. Można natomiast motywować i zachęcać przedsiębiorstwa do obniżania kosztów materialnych produkcji oraz nie dopuszczać do nadmiernego wzrostu płac pieniężnych, jeśli nie znajduje on uzasadnienia we wzroście wydajności pracy. W warunkach rozkręcającej się inflacji rząd stara się przekonać kierownictwo związków zawodowych, aby ich żądania wzrostu płac pieniężnych były nieco mniejsze od wzrostu cen. Rząd może wprowadzić odpowiedni sposób progresywnego opodatkowania przedsiębiorstw w przypadku, gdy decydują się one na szybszy wzrost płac ponad ustalony pułap. Polityka dochodowa może przejściowo obniżyć stopę inflacji, ale na długą metę żaden demokratyczny rząd nie jest w stanie prowadzić polityki obniżania płac realnych, aby hamować w ten sposób inflację w kraju. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.