Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Sprzedaż obligacji

 

W przypadku gdy posiadacz obligacji potrzebowałby pieniędzy i chciałby ją sprzedać na giełdzie przed terminem jej wykupu, wówczas jej kurs bieżący kształtowałby się pod wpływem popytu i podaży oraz należnej stopy procentowej, liczonej według faktycznego wskaźnika wzrostu cen za okres od daty zakupu do daty sprzedaży obligacji przed terminem jej ostatecznego wykupu przez emitenta. Na przykład sprzedaż rocznej obligacji następuje po trzech miesiącach jej posiadania, a więc od l marca do l czerwca 1995 r. W dniu sprzedaży wskaźnik kursu obligacji kształtujący się pod wpływem popytu i podaży wynosił 1,03 jej wartości nominalnej. Jednocześnie faktyczna stopa wzrostu cen w okresie trzymiesięcznym, tj. od l stycznia do l kwietnia 1995 r. wynosiła 10%. Sumę tę należałoby zmniejszyć o marżę maklera pośredniczą-i ego w sprzedaży obligacji. Odchylenia kursu obligacji od ich wartości nominalnej nie są w praktyce zbyt duże ani dostatecznie trwałe. Decyzje kupna lub sprzedaży obligacji zawsze są rozpatrywane w kontekście innych możliwości ulokowania pieniądza gromadzonego z motywów spekulacyjnych i ostatecznego wyboru dokonuje się na podstawie przesłanek niezwykle trudnych do pełnego rozpoznania. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.