Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Struktura budżetu państwa w Polsce na przykładzie 1994 r.

 

Spróbujmy obecnie zapoznać się z podstawową strukturą dochodów i wydatków budżetu państwa w Polsce na przykładzie 1994 r. Rokrocznie zmienia się zarówno procentowa struktura dochodów, jak i przede wszystkim wydatków, ale wymienione w niej pozycje stanowią na ogół trwałą część składową budżetu. Dochody budżetu opierają się niemal wyłącznie na wpływach z tytułu płaconych podatków przez różne podmioty gospodarcze. Tylko niewielka część wpływów, i to nie zawsze, pochodzi ze sprzedaży majątku państwowego. Dominującą pozycję odgrywają podatki pośrednie płacone przez nabywców w cenie zakupywanych towarów i usług. W budżecie wyodrębnione są wpływy z cła, które też są zaliczane do podatków pośrednich, gdyż cło wywiera wpływ na poziom cen nabywanych towarów importowych. Na drugim miejscu są wpływy z podatków bezpośrednich od osób fizycznych, a dopiero na trzecim miejscu od osób prawnych (różnego typu przedsiębiorstw i instytucji). Dlatego konieczne są dopłaty do tych funduszy w granicach 20% wydatków budżetu państwa. Jest to ogromne obciążenie dla budżetu państwa, ograniczające możliwości większego przydziału środków na inne, ważne cele społeczne, kulturalne, oświatowe, zdrowotne itp. A zatem w Polsce istnieje pilna potrzeba gruntownego zreformowania systemu ubezpieczeń społecznych w celu maksymalnego ograniczenia dopłat do rent i emerytur i zwiększenia udziału pracowników w tzw. dobrowolnych ubezpieczeniach zapewniających im wyższe emerytury w przyszłości. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.