Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Świadomość ekologiczna

 

Obecnie na świecie jednym z najważniejszych czynników jest właśnie świadomość ekologiczna nabywców. Dla firm działających zgodnie z tą orientacją tak samo ważne jak zaspakajanie potrzeb nabywców staje się postępowanie proekologiczne (ekologiczne produkty, np. żywność bez konserwantów, dezodoranty bez freonu, lub podejmowanie innych działań związanych z ochroną środowiska, np. utylizacja wytwarzanych opakowań czy też skupowanie zużytych produktów). W przypadku Polski ważnym czynnikiem stało się też wstąpienie do Unii Europejskiej -jest to szansa dla tych przedsiębiorstw, które rozpoczęły procesy przygotowawcze kilka lat wcześniej, przewidując (zgodnie z zasadą myślenia strategicznego) związane z tym konsekwencje rynkowe. Dla pozostałych firm akcesja Polski do Unii Europejskiej stanowi przede wszystkim zagrożenie wynikające ze zbyt późnego podjęcia działań dostosowawczych. Orientację tę charakteryzuje wypowiedź: „Nasza firma wytwarza produkty w opakowaniach ulegających biodegradacji. Moglibyśmy wykorzystywać inne opakowania nieuwzględniające problemu ochrony środowiska, a przy tym tańsze, ale wychodzimy z założenia, że poza bieżącymi potrzebami klientów powinniśmy także kierować się ich długofalowym dobrobytem ". W ostatnich latach coraz częściej mówi się o jeszcze jednej koncepcji rynkowego działania -jest to tzw. marketing partnerski (relationship marketing). Nie jest to jednak odmienna orientacja biznesowa. Marketing partnerski wywodzi się z koncepcji marketingu strategicznego, a jego powstanie ma swoje źródło w narastającej konkurencji na rynku. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.