Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Teorie ekonomistów

 

Nasuwa się pytanie: czy rzeczywiście monetarystyczna interpretacja inflacji dezaktualizuje kosztową i popytową teorię inflacji? Znaczna część ekonomistów przychyla się do poglądu, że teoria monetarystyczna uzupełnia, ale nie zastępuje całkowicie poprzednich teorii. Jeśli z różnych powodów rosną koszty produkcji i z tego tytułu rosną ceny, a bank centralny prowadzi bardzo restrykcyjną politykę pieniężną, ograniczającą dopływ pieniądza do obiegu, wówczas kurczy się gwałtownie popyt i następuje spadek produkcji oraz wzrost bezrobocia, a więc pojawia się recesja gospodarcza. Bank centralny może wpływać na składniki agregatowego popytu, ale ma znacznie mniejszy wpływ na koszty wytwarzania. Doświadczenie wielu krajów wykazuje, że wzrost dochodu narodowego może odbywać się w warunkach inflacyjnego wzrostu cen, ale jeśli zbyt gwałtownie zaczyna się hamować inflację za pomocą restrykcyjnej polityki pieniężnej, wówczas prowadzi to nieuchronnie do zahamowania wzrostu gospodarczego, a nawet do spadku produkcji i wzrostu bezrobocia. Można więc powiedzieć, że kosztowa, popytowa i monetarystyczna interpretacja inflacji nie tylko się nie wykluczają, ale wzajemnie się uzupełniają. Kosztowe przyczyny inflacji mogą przerodzić się w przyczyny popytowe i odwrotnie, te zaś pozostają w ścisłym związku z polityką pieniężną banku centralnego. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.