Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Trudności przezwyciężenia niedorozwoju gospodarczego

 

W krajach słabo rozwiniętych występuje ostry konflikt między rozbudzonymi aspiracjami konsumpcyjnymi a niezwykle ograniczonymi możliwościami ich zaspokojenia. Jedyna droga złagodzenia i rozwiązania tego konfliktu prowadzi przez długofalowy rozwój gospodarczy. Różne przyczyny złożyły się na to, iż wiele krajów współczesnego świata z ogromnym opóźnieniem wchodzi na drogę rozwoju. Wśród czynników opóźniających niemałą rolę odegrał system kolonialny, jaki ukształtował się w XIX i pierwszej połowie XX w. Większość obecnie zacofanych krajów stanowiła w przeszłości posiadłości takich państw, jak: Hiszpania, Anglia, Francja, Holandia, Belgia i Portugalia. Kraje te eksploatowały zasoby naturalne krajów uzależnionych i w ten sposób przyspieszały własny rozwój gospodarczy i technologiczny. Równocześnie zapewniały one sobie korzystny rynek zbytu, który sprzyjał rozwojowi produkcji na wielką skalę, przyspieszał mechanizację i zwiększał wydajność pracy. Po II wojnie światowej wszystkie byłe kraje kolonialne uzyskiwały stopniowo niepodległość, ale nadal znaczna ich część pozostała uzależniona ekonomicznie od wysoko rozwiniętych metropolii. Mimo korzystnych zmian politycznych, dokonany postęp ekonomiczny okazał się niewystarczający do zmniejszenia dystansu dzielącego kraje zacofane od krajów wysoko rozwiniętych. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.