Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Walka z inflacją

 

Walka z inflacją wymaga stosowania umiarkowanie twardej polityki pieniężnej, tzn. takiej, która pobudza działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, ale nie podsyca dalszego wzrostu cen. Przeciwieństwem twardej polityki pieniężnej jest miękka polityka pieniężna, wyrażająca się w łatwym dostępie do kredytów inwestycyjnych i w szczodrym finansowaniu deficytu budżetowego. Taka liberalna polityka musi być proinflacyjna, rozkręcająca mechanizm wzrostu cen. Mimo różnych możliwości oddziaływania na równowagę na rynku pieniężnym i towarowym, doświadczenie wykazuje, że nie istnieją łatwe rozwiązania eliminujące inflację. Szczególne zagrożenie wysoką inflacją występuje w krajach postkomunistycznych, w tym także w Polsce. Kraje te w warunkach głębokich dysproporcji gospodarczych, przestarzałej technologii, niskiej efektywności gospodarowania, braku rozwiniętej infrastruktury bankowej i rynku kapitałowego oraz nieracjonalnej struktury cen, po uwolnieniu cen i płac spod państwowej kontroli, narażone są na niezwykle silną inflację w okresie wprowadzania gospodarki rynkowej. Potwierdzają to dane statystyczne zamieszczone na początku rozdziału. Życie w warunkach wysokiej inflacji jest trudne i kosztowne. Polityka banku centralnego i rządu powinna koncentrować się na obniżaniu wysokiej stopy inflacji do poziomu nie przekraczającego wartości jednocyfrowej w skali roku. Skoro nie udaje się sprowadzić inflacji do zera, nie pozostaje nic innego, jak umiejętne przystosowanie się do życia z inflacją i niedopuszczenie, aby osiągnęła ona destrukcyjne rozmiary, wymykające się spod kontroli rządu. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.