Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Współzależności

 

Współzależności między popytem na pieniądz i podażą pieniądza a stopą procentową Popyt na pieniądz zgłaszają różne podmioty gospodarcze, zaś podaż pieniądza kształtują bank centralny oraz banki komercyjne. Globalny stosunek popytu na pieniądz do jego podaży wpływa na wysokość stopy procentowej oddziałującej na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw i tym samym na ogólną aktywność gospodarczą kraju. Popyt na pieniądz w gospodarce narodowej Md zależy od poziomu wytworzonego dochodu narodowego Y oraz od wysokości stopy procentowej r. Gdy rośnie dochód narodowy F, wówczas rośnie popyt na pieniądz transakcyjny. Wzrasta bowiem ilość zawieranych transakcji w kraju i do ich obsłużenia podmioty gospodarcze potrzebują więcej pieniądza. W przypadku spadku dochodu narodowego, zmniejsza się popyt na pieniądz transakcyjny. Odwrotnie kształtuje się zależność między popytem na pieniądz Md do celów spekulacyjnych a stopą procentową r. Gdy rośnie stopa procentowa, to popyt na pieniądz spekulacyjny maleje i odwrotnie, gdy spada stopa procentowa, to popyt na pieniądz spekulacyjny rośnie. Ta odwrotna zależność wynika stąd, że pewna część zasobów pieniężnych przeznaczana jest na cele spekulacyjne na rynku papierów wartościowych. Posiadacz nadwyżki pieniądza ponad jego potrzeby transakcyjne rozważa, gdzie ulokować posiadaną nadwyżkę, aby osiągnąć najwyższy procent: czy w banku i zadowolić się procentem, czy też kupić np. obligacje na rynku kapitałowym. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.