Biznes, Finanse, Ekonomia

Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym, który poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Biznes, Finanse, Ekonomia. Mamy nadzieję, że informacje, jakie zamieściliśmy w naszym serwisie okażą się pomocne w dziedzinie, jaką się interesujecie.

Wyjaśnienie inflacji

 

Monetaryści zrezygnowali z wyjaśnienia przyczyn inflacji wywołanej przez czynniki pchane przez koszty i ciągnione przez popyt. Wyszli oni z prostego założenia, że inflacja jest w ostatecznym rezultacie zjawiskiem pieniężnym. Wobec tego wszystkie inne czynniki dają się sprowadzić do podaży pieniądza będącego w gestii banku centralnego. Z tej teorii wynikał wniosek, że wszelka inna ingerencja państwa w życie gospodarcze kraju, poza ingerencją banku centralnego, jest zbędna, a nawet szkodliwa, gdyż samoregulujące mechanizmy rynkowe są w stanie zapewnić równomierny wzrost dochodu narodowego przy pełnym wykorzystaniu istniejącego zasobu czynników produkcji, tzn. kapitału, pracy i ziemi. W ten sposób podważali oni keynesowski sposób rozumowania i w niemałym stopniu przyczynili się do odrodzenia i upowszechnienia teorii neoklasycznej. W latach osiemdziesiątych keynesizm znalazł się w odwrocie, a podstawowe problemy gospodarcze były interpretowane w ekonomii zachodniej w duchu teorii neoklasycznej i jej nowoczesnej odmiany - teorii monetarystycznej. Na początku lat dziewięćdziesiątych, w związku z recesją gospodarczą i rosnącym bezrobociem, keynesizm zyskuje ponownie na popularności. 

Z ostatnije chwili - Bezpieczne pomnażanie pieniędzy

Każdy chciałaby mieć coraz więcej pieniędzy, Każdy, komu udało się odłożyć jakąś tam sumę, chciałby aby ona pracowała na siebie i najlepiej – aby generowała nowe zyski. W związku z tym inwestujemy pieniądze. Ścieżek inwestycyjnych jest naprawdę mnóstwo. Możemy inwestować w obligacje Skarbu Państwa, możemy inwestować w akcje na giełdzie, możemy inwestować w fundusze inwestycyjne pozostawiając frajdę gry na giełdzie naszemu bankowi. Ostatecznie możemy włożyć pieniądze na lokatę, która oczywiście nie pomnoży w znaczny sposób naszych środków, ale przynajmniej da nam poczucie stabilizacji finansowej i zabezpieczenia w razie konieczności. Inną zupełnie ścieżką inwestowania jest chociażby inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być domy, mieszkania albo działki. Choć rynek obecnie jest nieco przesycony mieszkaniami, zwłaszcza tymi nowymi, to na pewno posiadanie własnego kawałka ziemi jest spora korzyścią i zawsze przyda się w razie czego. Wybór ścieżki inwestycyjnej jest oczywiście uzależniony od tego jaki kapitał posiadamy – kapitał oczywiście który chcemy przeznaczyć na inwestycje. Jeśli są to środki, które nie pozwolą zainwestować nam w nieruchomości, wtedy najrozsądniejszym wyborem zapewne okażą się fundusze inwestycyjne lub giełda (o ile się na tym znamy albo jesteśmy w stanie zaufać maklerowi). Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, choć akurat tutaj istnieje znacznie większa elastyczność przy wyborze.